De Valkhofvereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zij heeft als doel om het Valkhof, de meest historische lokatie van Nijmegen en omstreken, onder de aandacht van een breed publiek te brengen.
Dit doet zij onder andere door:

  • Behouden en zekerstellen van de resten van de burcht op het Valkhof (o.a. St. Nicolaaskapel en Barbarossaruïne) waarbij de vereniging optreedt als bewaker van het historische en archeologische erfgoed op het Valkhof
  • Toeristische ontsluiting door de gratis openstelling van de St. Nicolaaskapel op het Valkhof door vrijwilligers en het onderhouden van informatiepanelen in het park
  • IJveren voor verantwoorde herbouw van (of delen van) de voormalige Valkhofburcht, zoals de Donjon of een zogeheten contourenplan, uiteraard met een zorgvuldige wetenschappelijke voorstudie en verantwoording
  • Uitgeven van publicaties, zoals onze glossy het Valkhof Magazine, de digitale nieuwsbrief, speciale themanummers, boeken, brochures etc. 
  • Organiseren van activiteiten op en over het Valkhof zoals de oprichting van de tijdelijke Donjon, maar ook lezingen, excursies en muziekuitvoeringen.

Het Valkhof te Nijmegen is een monument waarmee zorgvuldig omgegaan moet worden. De Valkhofvereniging houdt dit belang zeer goed in het oog bij de activeiten in het park en de kapel.

 

Hieronder vind je de statuten van de Valkhofvereniging en de Valkhofstichting.

Statuten Valkhofvereniging

Statuten Valkhofstichting

 

Bestuur van de Valkhofvereniging

Het bestuur van de Valkhofvereniging is als volgt samengesteld:

R. van Bruggen (voorzitter), A. Velthoven (secretaris), N. Jacobs (penningmeester), H. Vollenbrock(bestuurslid).

 

Beloning van het bestuur

De leden van het bestuur ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte kosten in relatie tot activiteiten verricht ten behoeve van het behalen van de doelstellingen van de stichting.

Financiële gegevens 2021
Vereniging
Stichting

Financiele gegevens 2020
Vereniging
Stichting

Financiele gegevens 2019
Vereniging
Stichting

Begroting 2020