Wat dit vroeger een kapel?

Ja, dat klopt. Dit zijn restanten van de St. Maartenskapel, die toentertijd deel uitmaakte van de rijkszaal van enorme burcht op het Valkhof. 
 

Eh... St. Maartenskapel? Dit is toch de Barbarossaruïne?

Beide namen worden gebruikt. De oorspronkelijke naam is St. Maartenskapel, maar nadat het tot een ruïne was geworden wordt de kapel meestal Barbarossaruine genoemd.

Barbarossa was de bijnaam van keizer Frederik I, vanwege zijn grote, rode baard. In de 12e eeuw heeft hij op de restanten van de palts (een soort keizerlijke verblijfplaats) van Karel de Grote, een grote, stevige burcht gebouwd. En daar hoorde natuurlijk ook een kapel bij.

In de St. Nicolaaskapel staat een prachtige maquette, waar je kunt zien hoe de enorme burcht met kapel er vroeger uit heeft gezien.

Wat zien we nou precies?

Je ziet de halfronde kooromgang, wat apsis genoemd wordt. Als je naar de voetstukken van de lange witte zuilen links en rechts kijkt, dan zie je daar bouwsporen. Dat komt omdat de kapel uit twee verdiepingen heeft bestaan; een boven- en een onderkapel. De onderkapel (de crypte) kon je betreden via de nu nog aanwezige deur aan de linkerkant. De drie rondvensters zorgden ervoor dat er nog wat daglicht binnen kwam.  Aan de zijkanten van de kapel kun je nog de aanzetstukken van de rijkszaal zien. 

Overigens heeft de kapel na de verovering van de protestantse prins Maurits in 1591 - die geen behoefte aan een katholiek godshuis had - een andere invulling gehad: de bovenverdieping werd ingericht als keuken en de onderkapel werd bestempeld als stal voor de paarden.  


Waarom zijn alleen de kapellen er nog?

De burcht en de kapellen zouden in 1797 (met als officiële reden dat het te duur in onderhoud zou zijn) gesloopt worden. Maar men ontdekte Romeinse stenen en andere artefacten in de St. Maartens-  en St. Nicolaaskapel. Ze meenden daardoor dat de kapellen door de Romeinen gebouwd waren en dat wilden ze bewaren. Daarnaast gaat het verhaal dat men ook wel enigzins angstig was om gewijde gebouwen af te breken...

Gelukkig maar, het maakt dat we nu nog altijd kunnen genieten van deze eeuwenoude monumenten.