Wat dit vroeger een kapel?

Ja, dat klopt. Je ziet hier de restanten van de St. Maartenskapel, die deel uitmaakte van de Rijkszaal van de enorme burcht die in de Middeleeuwen op het Valkhof stond.
 

Eh... St. Maartenskapel? Dit is toch de Barbarossaruïne?

De oorspronkelijke naam is St. Maartenskapel. Nadat de kapel een ruïne is geworden, wordt het meestal Barbarossaruïne genoemd. Barbarossa was de bijnaam van keizer Frederik I, vanwege zijn rode baard.

In de 12e eeuw heeft Barbarossa op de restanten van de palts (een soort keizerlijke verblijfplaats) van Karel de Grote, een grote, stevige burcht gebouwd. En daar hoorde natuurlijk ook een kapel bij.

In de St. Nicolaaskapel staat een prachtige maquette, waar je kunt zien hoe de enorme burcht met kapel er vroeger uit heeft gezien.


Wat zie ik nu dan nog? 

Je ziet de halfronde kooromgang, wat apsis wordt genoemd.

Als je naar de voetstukken van de lange witte zuilen links en rechts kijkt, dan zie je daar bouwsporen. Dat komt omdat de kapel uit twee verdiepingen heeft bestaan; een boven- en een onderkapel. De onderkapel (de crypte) kon je betreden via de nu nog aanwezige deur aan de linkerkant. De drie rondvensters zorgden ervoor dat er nog wat daglicht binnen kwam.
Aan de zijkanten van de ruïne kun je nog de aanzetstukken van de rijkszaal zien. 

Overigens heeft de kapel na de verovering van prins Maurits in 1591 een andere invulling gehad. De protestantse Maurits had geen behoefte aan een katholiek godshuis. De bovenkapel werd daarom ingericht als keuken en de onderkapel werd bestempeld als stal voor de paarden.  


Waarom staan alleen die kapellen er nog?

De inmiddels bouwvallig geworden burcht zou samen met de kapellen in 1797 gesloopt worden. Als officiële reden werd aangegeven dat het allemaal te duur in onderhoud en restauratie zou zijn...
Men ontdekte echter Romeinse stenen en andere artefacten in de St. Maartens-  en St. Nicolaaskapel. Ze dachten daardoor dat de kapellen door de Romeinen gebouwd waren, en dat wilden ze wel bewaren!

Daarnaast gaat ook het verhaal dat men misschien wel enigzins bang was om gewijde gebouwen zo maar af te breken...

Gelukkig maar, het maakt dat we nu nog altijd kunnen genieten van deze eeuwenoude monumenten.