Schilderingen worden gerestaureerd

De schilderingen in de onze St. Nicolaaskapel worden gerestaureerd.

Door Covid-19 is bezoek aan de kapel al beperkt tot 9 personen die zich tevoren hebben aangemeld en als groep € 10,00 betalen. De Coronabeperkingen, samen met de restauratiewerkzaamheden betekenen dat alleen het centrale gedeelte kan worden betreden en dat men overlast zal kunnen ondervinden van de werkzaamheden en de opstelling van steigers die daar verband mee houdt.