Kers op de taart voor Valkhofparkplannen?

 

De Valkhofvereniging heeft de tijd genomen om het plan, dat door het projectteam van de gemeente is opgesteld en onlangs werd gepresenteerd, goed te lezen en op ons in te laten werken. Onze conclusie is, dat het concept geïnspireerd is en dat het park een weldaad voor het oog belooft te worden, waarin historie, cultuur, natuur en recreatie samen komen, zonder elkaar in de weg te (hoeven) liggen.

Al is het nog niet helemaal rond, voorop staat dat dit plan volgens ons een hart en ziel heeft en uitvoerbaar is.

 

 

De Valkhofvereniging mist één ding: de KERS op de taart. Volgens ons hebben wij nu de gouden mogelijkheid om dieper in ons verleden te kijken, zonder dat wij archeologisch beschermde bodem aantasten.Aan de rand van het park, nabij de Barbarossaruïne  ligt aan de oostkant een diepe put.

Deze put is in de jaren veertig al eens (noodgedwongen) opgegraven en later afgedekt met een dikke betonplaat met daarop een vijftigtal centimeters aarde. De afgelopen tijd is er aan de aanwezigheid en geschiedenis van de put in social media en pers aandacht besteed.

 

  

Wat zou het mooi zijn, als wij de aanpak van het Valkhof (en het Valkhofkwartier) met een prachtig uitroepteken op de kaart konden zetten door deze put bnloot te leggen en te onderzoeken. 

Wij roepen het projectteam daarom  op om extra energie te steken in het verkrijgen van steun en vergunningen voor het blootleggen en onderzoeken van deze put.

In de eerste week van februari hebben zeven politieke partijen – CDA, D’66, GroenLinks, PvdA, Stadspartij, VVD en 50Plus -  een verklaring ondertekend, waarin zij zich nadrukkelijk verbinden aan de cultuurhistorie van onze stad en beloven daar hun uiterste best voor te doen.

Welnu:

Deze partijen kunnen nu een welgemeend statement vóór het erfgoed in onze stad afgeven door vierkant achter het gepresenteerde plan te gaan staan èn zich sterk te maken voor blootleggen van en archeologisch onderzoek in de put en hun netwerk en achterban te gebruiken om daarvoor de benodigde financiën en vergunningen binnen te halen.