Gewelfschilderingen weer zichtbaar, bekijk de restauratievideo!

De middeleeuwse schilderingen in de St. Nicolaaskapel zijn weer zichtbaar voor publiek. De schilderingen zijn geconserveerd en gedeeltelijk gerestaureerd.

Daarmee is het verval gestopt. Er zijn ook details van de oorspronkelijke schilderingen tevoorschijn gekomen. Sinds september 2020 is er aan de klus gewerkt door een gespecialiseerd atelier. Na onderzoek is ervoor gekozen om niet naar een periode terug te restaureren, maar de historische gelaagdheid te laten zien. Elke ‘groep’ schilderingen kreeg een eigen aanpak.

De Nicolaaskapel of Valkhofkapel is een van de oudste stenen gebouwen van Nederland. De kapel is begin 11e eeuw gebouwd en was onderdeel van de Valkhofburcht. De gerestaureerde schilderingen dateren van 1543. Ze zijn aangebracht in afwachting van de komst van Keizer Karel V in 1546, nadat deze Gelre had veroverd. Het zijn vooral afbeeldingen van plantmotieven en fantasiebloemen. In de loop van de eeuwen zijn de monumentale schilderingen blootgesteld aan weer en wind door kapotte ramen en een lekkend dak. Dat heeft veel gevolgen gehad voor de staat van de schilderingen.

Een gespecialiseerd atelier (SRAL) onderzocht en behandelde in het afgelopen jaar alle schilderingen in de Nicolaaskapel. De specialisten namen monsters, onderzochten de materialen, stabiliseerden loszittende verf en ontstoorden lelijke reparaties.


Tijdens de laatste restauratie in de jaren 50 van de vorige eeuw bleken de gefragmenteerde resten op verschillende manieren behandeld waardoor zes groepen zijn ontstaan die bij de huidige restauratie zijn gehandhaafd.

Bij het verwijderen van de pleisterlagen die tijdens een van de laatste restauraties royaal over de schilderingen waren aangebracht zijn langs de randen van de geschilderde resten nog oorspronkelijke details tevoorschijn gekomen. 

Door de verschillende periodes van de afwerkingen zichtbaar te laten, vormen de schilderingen in de St. Nicolaaskapel in hun gefragmenteerde en gelaagde staat een zeldzame getuigenis van interieurafwerkingen in kerkelijke gebouwen waarbij de sporen van de tand des tijds niet zijn weggepoetst.

De restauratie vond plaats onder begeleiding van specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Commissie Beeldkwaliteit.

 

 

 

 

De video is verdeeld in hoofdstukken per gewelf. Als je hem afspeelt op YouTube vind je die indeling ook in de beschrijving.